מידע מקצועי

הנחיות להדברה במוסדות חינוך ובסביבתם

החוק החדש קובע שהדברה במוסדות חינוך יבצע מדביר שהוטלה עליו סמכות על כך ורישיונו בהתאם לחוק שמוטל עליו (לדוגמא: רישיון מדביר דירות לא יבצע הדברות במוסד חינוכי), ניתן להכנס לאתר המשרד להגנת הסביבה ולוודא על סוג הרישיון של אותו מדביר.

מידע נוסף